AANDACHT VOOR HET KIND

 

Mogelijke gevolgen van echtscheiding voor kinderen Verstoorde rust, regelmaat en stabiliteit, vooral direct na de scheiding. Boosheid, angst, verdriet, eenzaamheid, onterecht gevoelens van schuld en het gevoel partij te moeten kiezen. Verhuizen: een ander huis, andere plaats, een andere school.

 

Welke rechten heeft een kind van gescheiden ouders?

Rechten van kinderen bij scheiding

· Recht op een blijvende relatie met je beide ouders.

· Recht om bij beide ouders te wonen als dat kan.

· Recht op samenwerking van je ouders in alle jaren na de scheiding.

· Recht op eerlijke antwoorden op je vragen en antwoorden die je begrijpen kunt en bij je leeftijd passen.

Wat ervaren kinderen van gescheiden ouders?

· Door de scheiding zien kinderen in de meeste gevallen hun ouders minder vaak. Uit onderzoek blijkt dan ook dat verminderd contact met één van beide ouders een belangrijk effect is van de scheiding. Kinderen missen vaak hun papa als ze bij mama zijn, en andersom.

Wat doet scheiden met ze?

· Alles wat gewoon was, is er na de scheiding vaak niet meer. Dagelijkse rituelen, zoals gezamenlijk eten en papa die je elke avond naar bed brengt, veranderen. Ook het vieren van verjaardagen en vakanties zijn niet meer hetzelfde. Hoe een kind de scheiding beleeft, hangt af van zijn karakter en leeftijd.

 

 

Om het belang van het kind centraal te stellen tijdens het scheidingsproces, eventueel aangevuld met een kindgesprek, willen we de mogelijk schade uit deze moeilijke periode in hun leven zoveel mogelijk zien te beperken